אורי לשמן מנהל אמנותי של עמותת שיר עד

אורי לשמן מנהל אמנותי של עמותת שיר עד

עמותת שיר עד למורשת הזמר העברי מינתה את ד””ר אורי לשמן למנהלה האמנותי

רקע //

עמותת שיר-עד פועלת כמלכ”ר התנדבותי (ע”ר 580558088), בניהולו האומנותי של דר’ אורי לשמן, מלחין, מנצח, פסנתרן ומרצה. העמותה הינה ממשיכת דרכה של העמותה למורשת הזמר העברי, מייסודו של המלחין, חתן פרס ישראל, נחום-נחצ’ה היימן.

  מטרת על //

לשמר, לקדם ולהנחיל בקרב דור ההמשך את ערכיהם הציוניים, החינוכיים, החברתיים והתרבותיים של אוצרות הזמר העברי – החל מדור המייסדים ועד לשנות ה-80 של המאה הקודמת, בטרם ייאלמו וייעלמו מנוף תרבותנו, למען חיזוק זיקתו לארץ וביסוס מודעותו לגבי תפקידו בקביעת דמותה של החברה ועתיד המדינה.

   תמונת מצב //

הזמר העברי הינו אחד ממקורות ההיסטוריה ואוצרות הידע והרוח של עמנו. שיריו – נכסי צאן ברזל לאומיים – חוברו על-ידי גדולי המשוררים והמלחינים, אשר שיקפו, גילמו ותעדו ברמת ביטוי ובעושר לשוני ומוסיקלי משובחים את נשמתה, את ערכיה, את תרבותה, את התפתחותה, את שפתה של ארצנו. תפקידו של הזמר העברי בגיבוש זהותנו הלאומית-חינוכית-לשונית-תרבותית ובחיזוק תחושת השייכות וערכי האחדות החברתיים שלנו הינו מהותי.

 בשנים האחרונות נדחק הזמר העברי לשוליים: שיעורי הזמרה נעלמו מהנוף החינוכי; רבות מהיצירות סובלות מאי עמידות במבחן הזמן; הן זרות לדור הצעיר, “צברים” ועולים חדשים כאחד; השפה האנגלית נוכחת בשירים הישראליים באופן גובר. למרבה הדאגה, תכנים שלמים של מורשת ציונית ועושר לשוני הגלומים בו עומדים בפני אבדן.

דרכי פעולה //

 חינוך // העמקת נושא הזמר העברי במערכת החינוך, על-ידי תכנית חינוכית ייחודית להנחלת ההיסטוריה, הלשון, המולדת והמוסיקה דרך הזמר העברי, בתיאום עם משרד החינוך;

חידוש // הפחת חיים באוצרות הנשכחים של הזמר העברי, על-ידי עיבודם והקלטתם מחדש ברוח תואמת תקופה, וכן על ידי פרסום יצירות “מגירה” שמעולם לא הוקלטו ולא נחשפו;

שימור // המרה לתבנית דיגיטלית של יצירות מקור מתכלות, שחוברו ברובן טרם קום המדינה, והדפסתן על גבי תקליטורים, תוך הטמעת מידע היסטורי, צילומי מקור וסיפורי רקע על היוצרים, המבצעים והיצירות;

הנגשה // העמדת אתר האינטרנט של העמותה (אשר אמור לראות אור בימים הקרובים) ותוצריה לרשות הציבור הרחב. האתר יהווה מקור ידע ושיח לטובת קידום הזמר העברי והנחלת ערכיו, מורשתו ותחומי התוכן והדעת הגלומים בו;

מעורבות חברתית // קיום מופעי זמר והרצאות בפני צעירים בארגוני הנוער והחינוך הא-פורמאלי

בין המייסדים //

  עו”ד מאיר שריקי – יו”ר; דוד בר-אופיר – שופט בדימוס, סגן נשיא של בית המשפט המחוזי בת”א; אתי ירוחמי – גימלאית משרד ראש הממשלה; גרשון סתיו – מחנך. לשעבר יו”ר הועד המנהל של מרכז מורשת בגין; יעקב צור – יועץ עסקי; יצחק רודיטי – בכיר לשעבר בבנק הפועלים; אלי וסטרייך – תעשיין. כולם פועלים בהתנדבות מלאה.